La La La

 

I like it

like it

 

La La La

 

you do this

you do this

 

you are mine

you are mine

 

La La La

 

This is a doom

the doom

me

you know me

 

I am what I am

I am what I am

 

My destiny

is the calm

 

you are the

dish of mine

I am what I am

I am what I am

 

La La La

 

I like it

like it

 

My man is mine

The destiny is now

 

you call me

The Doll

 

I am what I am

I am what I am

 

My morning is now

 

March 17, 2020